Sběrový den

V sobotu dne 6. května od 8:00 do 10:00 proběhne sběr odpadu. Před obecní úřad ve Svojkově budou přistaveny kontejnery pro:

  • Nebezpečné odpady (baterie, léky, plechovky od barev, vyjeté oleje apod.)
  • Objemné odpady (matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, střešní rytina, apod.)
  • Zařízení pro zpětný odběr (lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, apod.)

Více informací v přiloženém letáku (PDF)