Czech Point

OÚ ve Svojkově se stal jednou z dalších obcí, rozšiřujících službu pro občany pod názvem Czech POINT, kterou ukládá zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Jedná se o Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který umožňuje občanům získat ověřené výstupy:
z veřejných informačních systémů veřejné správy, a to z centrálních registrů – lze je vydat každému občanovi:  

výpis z katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví
– podle čísla listu vlastnictví
– podle čísla popisného
– podle čísla parcely 
– částečné výpisy  

výpis z obchodního rejstříku
– podle IČ
– úplný výpis
– výpis platných údajů k aktuálnímu dni  

výpis ze živnostenského rejstříku
– podle IČ  

a výpis z rejstříku trestů – neveřejná evidence– výpis lze vydat pouze občanu ČR, kterého se týká, a to na základě platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu (§11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů č. 269/1994 Sb.).

formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou a fyzickou osobu
– podle identifikačního tiketu Hospodářské komory
výpis z insolvenčního rejstříku
– podle IČ
výpis registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (inf. systém odpadového hospodářství)
– podle IČ
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
– podle IČ
výpis z bodového systému řidičů
– podle občanského a řidičského průkazu

Z  obecního úřadu si mohou občané na počkání odnést vyhotovený výpis z uvedených rejstříků. 
Služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč. 
V případě výpisu z rejstříku trestů se vybírá pouze správní poplatek 50,- Kč, ověřovací doložka se nezpoplatňuje.