Usnesení zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Svojkov se koná dle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Zasedaní svolává a zpravidla řídí starosta obce a podléhá odsouhlasenému jednacímu řádu.

Zápis s jednání

Rok 2022