Sociální služby

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda plánování, která umožňuje zpracovat rozvojové materiály na úrovni obce tak, aby odpovídaly místním potřebám. Plánování sociálních služeb pak vzniká  ve spolupráci měst a obcí jako zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, odborníků v sociální oblasti, neziskových organizací a veřejnosti. Velmi důležitá je právě účast občanů, kteří sociální služby využívají a nebo jsou jejich potenciálními uživateli buď oni sami, nebo někdo z jejich blízkých.

Plánování probíhá v několika fázích. Počínaje analýzou současného stavu, přes zjišťování potřeb a finančních zdrojů, až po zpracování dokumentu dlouhodobého rozvoje sociálních služeb, tj. Komunitního plánu, realizaci opatření v tomto plánu navržených a hodnocení plnění plánu.

Výsledkem plánování je stabilizovaný a fungující systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám, podporuje jen služby užitečné, a která zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby jsou efektivně využívány.

Svojkov spolupracuje při plánování sociálních služeb s členskými obcemi Svazku obcí Novoborsko, se kterými je také vytvářen společný plán.