Významné události v roce 2020

Pingpongový turnaj

V sobotu 11. ledna od 9 hodin v budově na zámecké zahradě proběhl v soutěživé atmosféře pingpongový turnaj. Pořadatelem akce byl SK Svojkov. Stolní tenisté odehráli 44 zápasů ve 3 kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 8 mužů, 5 žen a 4 junioři. Vítězem se stal p. Robert Sedlák, pí Eliška Švecová a Vláďa Dvořáček. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.

Vítání občánků

Na sobotní odpoledne 7. března zorganizoval starosta obce p. Gusta Pilz vítání občánků. Slavnostní chvíli prožili rodiče a hosté na sále OÚ. Po jejich přivítání předneslo místních šest dětí krátký program veršů a písní, nacvičený v místní knihovně. Po projevu p. Pilze, jsme přivítali dvě narozené holčičky a jednoho chlapečka mezi občany Svojkova a jejich jména byla zapsána do knihy narozených. Maminkám dětí byla předána krásná orchidej a pro děti pamětní knížka. Dětem i jejich rodičům přejeme vše nejlepší.