Odpady

Informace ohledně nakládání s odpady v obci Svojkov

Svoz komunálního odpadu

Pravidelný svoz probíhá každou středu brzy ráno. Nejlépe je tedy připravit popelnici na určené místo již v úterý večer.

Známky

  • Celoroční známka na svoz komunálního odpadu pro rok 2024 stojí 2 000 Kč. Známku na popelnici je možné si vyzvednou na obecním úřadě v úředních hodinách do 28. 2. 2024. Úhrada je možná hotově na obecním úřadě nebo na účet obce 24324421/0100. Popelnici rovněž dodává městský úřad.
  • Jednorázová známka na svoz komunálního odpadu stojí 80 Kč a je možné si ji zakoupit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Pytel na komunální odpad stojí 90 Kč a je možné si jej zakoupit na obecním úřadě.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v roce 2024 probíhat v termínech

  • sobota 18. 5. 2024
  • sobota 12. 10. 2024

Kontejnery svozové firmy budou přistaveny vždy v čase 8.00 – 10.00 před obecním úřadem.

Tříděný odpad

V obci jsou celkem čtyři stanoviště, kde jsou kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Prosíme o dodržování pořádku. Odpad je správně vytříděný, když je vložený do správného kontejneru. Ponechání odpadu mimo kontejner není správně a neznamená, že je odpad vytříděný!

  • Jedlé tuky a oleje je možné odevzdat do určené popelnice na chodbě obecního úřadu.
  • Elektro odpad je možné odevzdat na vyznačené místo do stodoly vedle moštárny.
  • Železo je možné odevzdat na vyznačené místo u stodoly vedle moštárny. Plechovky a drobný kovový odpad je možné odevzdat do šedivého kontejneru na stanovišti za kostelem.
  • Bioodpad (tráva, listí a větve) je možné odevzdat na určeném místě za kostelem, kde je zelený kontejner na listí a trávu. Dále je zde místo na odložení větví.