Zastupitelstvo

Zastupitelstvo bylo zvoleno dne 24.10.2022, změna provedena 5. 6. 2024.

Členové zastupitelstva

Starosta obce

 • Pavel Šorf

Místostarosta

 • Petr Junek

Další zastupitelé

 • Dana Charvátová
 • Pavlína Štěpánková
 • Vlasta Voborníková
 • Jaroslav Fiala
 • Pavel Šorf st.

Kompetence zastupitelů nejsou nijak speciálně rozdělené.

Výbory

Finanční výbor

 • Pavel Šorf st. – předseda výboru
 • Dana Charvátová
 • Vlasta Voborníková
 • Milan Vlášek
 • Renata Zoubková

Kontrolní výbor

 • Jaroslav Fiala – předseda výboru
 • Pavel Šorf st.
 • Zdeněk Čežík
 • Petr Junek
 • Martin Průcha

Kulturní výbor

 • Pavel Šorf – předseda výboru
 • Dana Charvátová
 • Pavlína Štěpánková
 • Jiřina Tomšová
 • Marcela Sedláková
 • Jiří Haidl
 • Robert Sedlák
 • Petr Junek

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Zastupitelstvo obce především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.