Rozpočet obce

Na rok 2023 byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 4 835 800 Kč.

Příjmy

NázevČástka
Daňové a další příjmy4 295 800
Bytové hospodářství210 000
Ostatní záležitosti kultury160 000
Sběr a svoz komunálních odpadů65 000
Činnost místní správy104 000
Obecné příjmy
a výdaje z finančních operací
1 000
Příjmy celkem4 835 800

Výdaje

NázevČástka
Místní komunikace815 000
Provoz veřejné silniční dopravy23 000
Základní školy20 000
Činnosti knihovnické36 000
Ostatní záležitosti kultury
(Jarmark, Folkový večer,
pravidelná činnost)
200 000
Zachování a obnova
kulturních památek
282 000
Ostatní zál. ochrany památek
a péče o kult.
8 000
Ostatní tělovýchovná činnost261 000
Bytové hospodářství120 000
Veřejné osvětlení130 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů30 000
Sběr a svoz komunálních odpadů300 000
Sběr a svoz ost. odpadů115 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň113 000
Požární ochrana110 000
Krizová opatření30 000
Zastupitelstva obcí875 000
Činnost místní správy1 367 800
Výdaje celkem4 835 800

Ke stažení