Dotace na akumulační nádoby

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Liberecký kraj podporuje ekologické vytápění a stále přijímá žádosti na nové akumulační nádoby v rámci programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, a to až do 21. 10. 2024. 

Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, která vlastní rodinný dům na území Libereckého kraje, v němž je instalovaná akumulační nádoba.

Podmínkou pro podání žádosti je vlastnictví kotle minimálně 3. emisní třídy, který má celkový jmenovitý tepelný příkon od 10 kW do 300 kW.

Podrobné informace najdete na stránkách http://dotace.kraj-lbc.cz. Případní dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.