Autor: Jan Čermák

  • Charitativní pochod pro Lili

    Dne 26. 3. 2023 proběhne charitativní pochod pro Lili. Prezentace je mezi 9. a 11. hodinou v Zámecké zahradě Svojkov.

  • Velikonoční dílnička

    Dne 1. dubna 2023 od 10:00 se koná v Zámecké zahradě ve Svojkově tradiční velikonoční dílnička.

  • Sběrový den

    V sobotu dne 6. května od 8:00 do 10:00 proběhne sběr nebezpečného a objemného odpadu. Před obecní úřad ve Svojkově budou přistaveny kontejnery.